Stavebné služby

Rozdelenie stavebných materiálov

Podľa použitia v stavebníctve, stavebné materiály možno všeobecne klasifikovať do:

a) konštrukcia,
b) izolačné,
c) dokončovanie.

Obe jednotlivé skupiny materiálov, a materiály v jednotlivých skupinách sa líšia svojimi technickými vlastnosťami. Medzi technické vlastnosti patria vlastnosti: fyzický, mechanické a chemické. Medzi fyzikálne vlastnosti patrí: hustota, tesnosť, pórovitosť, absorpcia vody, horľavosť, tepelná odolnosť, tepelná kapacita, tepelná rozťažnosť atď.. Medzi mechanické vlastnosti patrí: pevnosť v tlaku a v ťahu, krehkosť, tvrdosť, pružnosť, plasticita, ťažnosť, plaziť sa, odolnosť proti oderu a nárazu. Skupina hlavných chemických charakteristík zahŕňa: oxidové a minerálne zloženie, odolnosť proti korózii.

Potrebné sú materiály určené na stavbu, že majú vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu, primeraná tvrdosť a pružnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti korózii.

Materiály použité na tepelnú izoláciu by mali mať nízku tepelnú vodivosť, nízka hustota, a vysoká pórovitosť atď..