Stavebné služby

Orezávanie keramických dlaždíc

Orezávanie keramických dlaždíc

Často je potrebné obvodové dlaždice orezať. V predaji je veľa efektných zariadení na rezanie dlaždíc, niektoré sú vybavené meracími a značkovacími zariadeniami. Najbežnejšia píla na rezanie keramických dlaždíc má ostrú špičku z kalenej ocele, ktorá sa zarezáva hlboko do polevy, umožňujúce rozbitie dlaždice pozdĺž vyznačenej čiary. Iný typ rezačky má malé koliesko na kreslenie glazúry a zverák na uchytenie dlaždice.

Pred orezaním obvodovej dlaždice ju položte okrajom o stenu, zmerajte chýbajúcu šírku a vyznačte čiaru rezu ceruzkou. Vždy urobte rez na zasklenej strane. Ak používate bežnú rezačku, pod dlaždice vo výške kosenia položte dva zápalky, potom na obidve strany pevne stlačte. Pomocou frézy na zveráky, upnite do nej dosku. Okraj vyhlaďte lazúrovacím pilníkom.

Rozbitie taniera.
Po vykonaní rezu v glazúre položte dlaždicu na hladký povrch a pod ňu položte dva zápalky na úrovni línie rezu. Pevne stlačte na obidve strany. Ak používate frézu na zveráky, upnite do nej dosku.