Byggtjänster

Yttervägg av kallformade stålprofiler med ett extra isoleringsskikt

tmp43f9-1Yttervägg med en skelettkonstruktion av kallformade galvaniserade stålprofiler med ytterligare isoleringsskikt mellan stödgallret av Z-profiler.

Det lätta stålskelettet är vanligtvis monterat från profiler som väljs i enlighet med de strukturella belastningarna. Av denna anledning motsvarar konstruktionens bredd inte alltid den optimala tjockleken på värmeisoleringen, som måste kompletteras med ett extra isoleringsskikt.

Den yttre manteln av vattentät plywood kan monteras på Z-profilerna, som flyttar dem bort från väggkonstruktionen, möjliggör ett extra lager av glasullsisolering. Ytterligare isolering gör att fasaden kan avslutas med ett tunt lager plåster direkt på mantelplywood.

Från insidan är skelettet täckt med en ångspärrfolie. På grund av stolparnas axiella avstånd, lika med 60 centimeter, en omega-profil används, som fungerar som ett stödgaller för den inre manteln av gipsskivor.