Byggtjänster

Beräkning av kakelns längd och bredd

Beräkning av kakelns längd och bredd:

tmpbd67-1Beräkning av längden och bredden på varvtäckningen.

Överlappningsplattor är ett överdrag som överlappar fabriken med låsens mått. Dessa lås har medvetet valt utrymmen som gör att brickorna kan glida relativt varandra, vilket gör det möjligt att jämna ut takets ojämnheter före och efter läggningen av plattorna. Tack vare detta tål plattorna perfekt de ständigt föränderliga belastningarna från vind och snö på taket. När du mäter taket ska du använda de genomsnittliga måtten på avståndet mellan lister som rekommenderas av tillverkaren, detta gör att täckningen kan fungera (glidning och glidning av plattorna).

tmpbd67-2Bestämma bredden och längden på beläggningen av glidplattor.

taklutning överlappning lathavstånd
[hörn] [%] [centimeter] [centimeter]
< 22°

≥22 °

> 30°

<40.4

≥ 40,4

> 57,7

10,0-10,8

8,5-10,8

7,5-10,8

32,0-31,2

33,5-31,2

34,5-31.2

Glidplattorna har en täckbredd på ca. 30 centimeter. En halvplatta kommer att vara till hjälp när du justerar beläggningens bredd till takkonstruktionens bredd, vars täckbredd är 15 centimeter. Sidolås gör att brickorna kan flyttas inom sina gränser 2 – 3 mm, vilket möjliggör exakt anpassning av beläggningen till takkonstruktionen. Fördelen med skjutplattor är möjligheten att välja mellanläggsavstånd från det intervall som anges av tillverkaren (t.ex.. 31,2 – 34,5 centimeter). Täckningslängd (lika med avståndet mellan strängarna) är skillnaden mellan plattans längd och överlappningen.