Byggtjänster

Vind med en infälld knävägg av trä

tmp3d58-1Anpassning för bostadsändamål av en låg vind med en inre knävägg av trä.

Den infällda knäväggen kan göras som en lätt träkonstruktion kopplad till en takstol.

Det oanvända utrymmet skapades i taket av takfoten, den kan användas för att fördela eldstaden till rum längre ner på vinden.