Byggtjänster

Vind med ett isolerat tak ovanför takbjälkarna

tmp9d22-1Taket är isolerat ovanför takbjälkarna med extruderade polystyrenplattor.

Tak med värmeisolering av lutningen av extruderade polystyrenbrädor vid full ombord ovanför spärren, gör det möjligt att visa takstolen som ett inslag i inredningen.

På formen finns en ångspärr gjord av polymer-bituminös filt. Installation av värmeisolerande brädor av strängpressad polystyren börjar med att spikas i kanten på takfoten en träplatta med en höjd som är lika med brädans tjocklek. De på varandra följande raderna av brädor placeras tätt pressade på låsarna med en förskjuten förskjutning. Fogarna på panelerna bör fyllas med polyuretanskum. Värmeisoleringsbrädor fästs på takbjälkarna genom motlister och formning med speciella spikar eller skruvar. Motbottnar bör förborras, att fästelementen inte spricker eller splittras. Motlister måste användas för att ge en lämplig bas för takbeklädnadens lister eller form och för tillräcklig ventilation, minsta tjocklek 4 centimeter.