Byggtjänster

Ett sluttande grönt tak med ett traditionellt lagerarrangemang

tmp28e2-120 ° grönt tak med ett lager jord för lågt gräs och bergsvegetation
a) tvärsnitt,
b) longitudinell sektion.

Ett sluttande grönt tak med ett traditionellt arrangemang av taklager är en lösning som skiljer sig från ett tegeltak, tallrik, etc. praktiskt taget bara topplack. Från insidan – under takbjälkarna – en ångspärr är installerad. Det finns ett värmeisolerande material mellan takbjälkarna med ett ventilationsgap kvar. Spärrarna är täckta med fullständig formning täckt med två lager värmesvetsad takpapp.
För att förhindra att marken glider nerför det sluttande taket, ungefär 60 cm horisontella trälister.
På grund av takets täthet i den gröna taklösningen är det viktigt att försiktigt göra ventilationsgapet ovanför värmeisoleringen. Lufttillförselöppningar görs under takfoten, avgasventiler i åsen eller genom ventilationsskorstenar.