Byggtjänster

Gittertakbjälkar

Gitterstolar och ramar: a), b), c), cl), f). h) fackverk, e), g), i) ramverk.

Bilden visar olika typer av takbjälkar och ramar som utgör konstruktioner av trä, som kan göras av brädor, stockar eller fyrkantigt virke. Huvudsakligen används mekaniska kontakter för att ansluta elementen: naglar, bultar, pressningsringar och plattor.

Takstolar: a) plankstativ, b) timmerstål, c) överlägg som förbinder halvorna’ fackverk, d) vertikal stag, c) spikade leder, f) anslutningsdetaljer med brickor: taggig; 1,2 - övre och nedre remmar, 3 - posta, 4 - diagonaler, 5 - överlägg som förbinder sparackorden, 6, 7 - stagplankor, 8 - pressade plattor av plåt, 9 - spacer.

Gitterstolar av brädor (Lodjur. a) kan användas för entakstakt och lutande tak. Gavelstolar är ofta gjorda av två segment förbundna med hjälp av skruvade eller spikade exempel. Fackverket som visas i fig. b är gjord av stockar, och de enskilda elementen är förbundna med pressplattor. Dessa brickor kan också användas för att ansluta brädorna i de fackverk som visas i fig. d.

Fackverk och balkar ska installeras (genomförde) med användning av en negativ pil (uppåtböjning), att efter lastning kommer skovelns bottenfläns att inta ett horisontellt läge utan synlig nedåtböjning.