Byggtjänster

Konstruktionens hållbarhet

Byggnader och byggnadsstrukturer bör, under den förväntade livslängden under specificerade miljöförhållanden och med korrekt underhåll, motsvarar det avsedda syftet.

Miljöförhållanden bör beaktas när man bestämmer hållbarheten för byggnadskonstruktioner, som strukturen kommer att exponeras för, och placeringen av strukturelementet i strukturen och metoden för dess skydd mot ogynnsamma faktorer.

För tegelbyggnader är miljöförhållandena uppdelade i fem klasser:

— Klasa 1: torr miljö - interiörer i bostads- och kontorsbyggnader, samt de inre lagren av membranväggar som inte utsätts för fukt.

Varning: Kvalitet 1 gäller bara då, när väggen eller dess komponenter inte utsätts för ogynnsamma miljöförhållanden under lång tid under konstruktionen.

— Klasa 2: fuktig inomhusmiljö eller utomhusmiljö inklusive element i icke-aggressiv jord eller vatten.

— Klasa 3: fuktig miljö med frost- och avisningsmedel.

— Klasa 4: havsvattenmiljö - element helt eller delvis inbäddade i havsvatten, element som ligger i stänkzonen eller i luften mättad med salt.

— Klasa 5: kemiskt aggressiv miljö (gas, flytande eller fast).

För betongkonstruktioner, armerad betong och förspända exponeringsklasser beroende på miljöförhållandena.