Byggtjänster

Väggar med träram och akterspegel

tmpf415-1Träram och akterspegelstruktur.

Träramen och akterspegeln skiljer sig från de tidigare diskuterade ramkonstruktioner genom ett mer massivt tvärsnitt av enskilda element och ett mindre frekvent avstånd mellan kolumner., stagade bultar och stag. Dess prototyp var den så kallade. "Korsvirkeshus", används idag i kombination med moderna värmeisoleringsmaterial. Det är en konstruktion som är vanlig i Tyskland, Schweiz och Österrike. Ramkonstruktion – korsvirke är värt att rekommendera i Polen, eftersom skelettet är gjort av fast, tjocka träbjälkar är närmare våra traditioner för snickeri än en lätt ram av kanadensisk typ.

I väggarna med en träramkonstruktion – akterspegeln är stora avstånd av massiva strukturella element möjliga, kräver inte lika avstånd. Inläggen placeras oftast beroende på platsen för fönster och dörröppningar.