Byggtjänster

Förbindelsen mellan taket och vinden med en tre-lager gavelvägg som sträcker sig över takytan

tmp4967-2Förbindelsen mellan taket och vinden med en tre-lager gavelvägg som sträcker sig över takytan.

Anslutningen av ett sluttande tak med en tre-lager gavelvägg kräver att det blinkar vid väggens korsning med taklutningen.. Blixten ska vändas på väggen till höjden av stänkande regnvatten, dvs.. handla om 30 centimeter.

När det gäller en gardinvägg gjord av injekterade klinkstenar, rekommenderas den blinkande lösningen att sätta in ark i fogsystemet i gardinväggen. Taklutningens vinkel bör motsvara fogmönstret i gardinväggen.

Det är en lösning som gör att du kan exponera klinkerfasaden helt – en ytterligare effekt uppnås genom användning av högkvalitativt kopparark. Samtidigt är det dock den mest komplicerade lösningen som kräver stor omsorg när det gäller utförande.

tmp4967-1En alternativ lösning för att ansluta taket till väggen med en tätningstejp.