Byggtjänster

Vind över byggnaden i YTONG-tekniken med en trästol

tmp2b40-1Ett tak med ett traditionellt trästativ på knäväggar i en byggnad gjord i YTONG-tekniken.

Vinden i byggnader med sluttande tak är oftast utformad som ett användningsområde.
Så att takvinklarna inte minskar detta område, knäväggar är gjorda, höja takstolen över taknivån.
Denna typ av lösning kräver skydd av knäväggen mot takstativets stagssikt.
Det mest effektiva skyddet av knäväggarna är att göra en extra armerad betongring under väggen, stagad med takkanten med stolpar av armerad betong. I YTONG-systemet kan armerade betongstolpar och ytterligare en krans under väggpanelen hällas i formen förlorad från U-beslag. Inverterade U-beslag kan också användas för att täcka murverket mellan takstolarna, genom att få upp hela knäväggens yta upp till kontakten med takytan.

tmp2b40-2Ett tak med ett traditionellt fackverk baserat på byggnadens knävägg gjord i YTONG-tekniken. Knäväggen har en förstärkning i form av en armerad betongkant på stolpar som är anslutna till takfälgens struktur:
a) knäväggens tvärsnitt,
b) horisontell projektion av knäväggen.