Byggtjänster

Användbar vind i ram och akterspegel med en yttre knävägg

tmpcb0e-1Användbar vind i ram och akterspegel med en yttre knävägg.

Träramen och akterspegeln ligger nära polska konstruktionstraditioner. Takstolar av tjocka element, solida sektioner finns i många gamla byggnader, och hållbarheten hos sådana lösningar är utan tvivel.

Strukturen på en knävägg av trä kan anslutas till takstolarna genom att stagas med ett tång med en pelare som stöder den mellanliggande linan. Den andra lösningen är att binda den genom den grå strukturen, där spårvagnarna är anslutna till takbjälken vid takfoten.

Arrangemanget av takfackets fulla fackverk bestämmer till stor del arrangemanget av skiljeväggar som skiljer rummen på den användbara vinden.