Byggtjänster

Vind med en knävägg ovanför ytterväggarna

tmp40d0-1Vind med takstol baserat på den yttre, trä knävägg.

Ett alternativ till en knävägg i tegel är att höja takstolen på en trästruktur .
Knäväggens träkonstruktion bör förstärkas i riktning vinkelrätt mot ytterväggarna med tång, som hänger fast den med kolonnerna i massiva fackverk.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att avsluta fasaden och upprätthålla kontinuiteten i värmeisoleringsskiktet vid korsningen av ytterväggen och knäväggen och den isolerade taklutningen.

• Ścianka osłonowa z cegły na zewnątrz drewnianej konstrukcji pozwala na kontynuację murowanej ściany zewnętrznej.
• Konstrukcja drewniana umożliwia zmianę materiału elewacyjnego na oblicówkę z desek drewnianych.
• Szeroki okap zamknięty pozwala ukryć całą ściankę kolankową pod połacią dachową.