Byggtjänster

Vind med tak av YTONG takpaneler

tmp38bf-1Taket är tillverkat av YTONG takpaneler i ett horisontellt arrangemang, med stöd på byggnadens tvärväggar.

I YTONG-tekniken är det möjligt att skapa ett tak utan ett traditionellt takstativ.
Höjda tak kan vara gjorda av YTONG-paneler i ett horisontellt eller vertikalt arrangemang:
• I ett horisontellt arrangemang vilar brädorna på gavelväggarna och invändiga tvärväggarna.
• I den vertikala konfigurationen vilar brädorna på armbågsväggarna och ett armerat betong- eller stålbindemedel sträckt mellan tvärväggarna.
Taklutningar av YTONG-paneler har liknande värmeisoleringsparametrar och termisk tröghet som ytterväggar på nedre våningar.
Den resulterande vinden värms inte upp på sommaren och svalnar inte på vintern.

tmp38bf-2Tak med sluttningar av YTONG-paneler i ett horisontellt arrangemang – stödja brädorna på tvärväggarna
a) tvärsnitt,
b) longitudinell sektion.