Byggtjänster

Vind med en infälld knävägg i tegel

tmpf2c-1Anpassning för bostadsändamål av en låg vind med en inre knävägg i tegel.

Anpassning för bostadsändamål av en låg vind med ett murat på takfältets nivå, tvingar nödvändigheten att dra tillbaka knäväggen mot insidan.

Det är fördelaktigt att leda isoleringen längs taket och knäväggen, eftersom det oisolerade luftutrymmet som skapas på detta sätt skyddar vinden från överhettning på sommaren och underlättar ventilationen av de isolerade takbackarna. Det är viktigt att upprätthålla kontinuiteten i värmeisolering och ventilation mellan väggspaltsutloppet och taklutningen. Återkallad, murmurens armbågsvägg ska vila vinkelrätt mot ribban och ribborns tak. I en situation där taket sträcks parallellt med takfoten, istället för en tegelvägg, en lätt vägg gjord på en trä- eller metallram bör användas, med mantel av gipsskivor.