Byggtjänster

Ett sluttande grönt tak med ett inverterat lagerarrangemang

Ett sluttande grönt tak med ett inverterat lagerarrangemang"Grön” 20 ° tak med ett jordlager för lågt gräs och bergsvegetation
a) tvärsnitt, b) longitudinell sektion.

Det sluttande gröna taket med ett inverterat lagerarrangemang är en intressant variant av takisoleringen med toppytemetoden, ovanför takbjälkarna och möjliggör en effektiv visning av takstolen i interiören. Det inverterade skiktarrangemanget liknar den utbredda lösningen som används i platta tak. Ovanför den fulla ombordstigningen på takbjälkarna finns ett vattentätningsskikt av två lager värmesvetsad takpapp. På det vattentäta skiktet finns värmeisoleringsskivor av extruderad polystyren – material som är avsett för direktkontakt med marken, under förhållanden med permanent fukt. Det finns ett vegetationsskikt för växter ovanför värmeisoleringen. I gröna lutande tak, där problemet är regelbunden bevattning av vegetationsskiktet, speciellt utvalda sedumsatser används som vegetation, mossor och örter, tålig mot svåra förhållanden och kräver inget underhåll.