Byggtjänster

Isolering av golvet på marken – Expanderad lera

Isolering av golvet på marken – Efter att ha tagit bort det översta lagret av humus är golvet bäddat med mekaniskt komprimerad expanderad lera av fraktionen 10-20 mm i skikttjocklek 20-25 centimeter. Komprimering minskar tjockleken på det expanderade lerskiktet med ca. 10 %. När det gäller jord med hög luftfuktighet, bör en polyetenfilm läggas under det expanderade lerbädden. Konstruktionen av LECA-underlaget under golvplattan på marken sparar tid och kostnader jämfört med traditionellt använda lösningar. Ett lager expanderad lera ersätter tre andra lager – sandbädd, mager betong och isolering av polystyren eller mineralull.

Istället för det utvidgade lersänget under golvplattan på marken kan du också använda ett färdigt utvidgat lerablock.

Byggnadens ytterväggar – Väggblocken har en tung- och spårform, som möjliggör murning av väggar utan vertikala fogar. Det rekommenderas att använda stångförstärkning ∅ 3 gör ∅ 4 mm i horisontella fogar, särskilt under fönsteröppningar.