Byggtjänster

Isolering och dränering av källarväggar – Expanderad lera

Isolering och dränering av källarväggar – På botten och väggen på grundgropen läggs en geotextil med en reserv (separationsisolering som separerar jorden från det expanderade leraaggregatet). Det första lagret med återfyllning är ca. 5-10 cm keramzytu, på vilken dräneringsröret är fastklämt. Detta rör bör leda till absorptionsbrunnen, dräneringsdike, etc.. för att tömma det dränerade vattnet.

På grundväggar (källaren) vertikal fuktisolering bör göras under marknivån. Diken ovanför avloppet kan också täckas med expanderad lera, vilket gör det möjligt att minska påfyllningsjordens tryck på ytterväggarna. LECA är täckt med mekaniskt komprimerade lager med tjocklek 30-40 centimeter. Efter att utgrävningen har fyllts bör den expanderade lera täckas uppifrån med återstående geotextilreserv. På marknivå rekommenderas att du lägger en sandbädd och gör ett betongband runt byggnaden. Bandet ska vara något bredare än fyllningen av de expanderade lergroporna, ja, att regnvatten inte tränger direkt in i den expanderade lera.

Denna lösning har två funktioner – det värmer källarväggarna och dränerar marken intill byggnaden, rikta vattnet direkt till avloppet. Separationsskikt av geotextil förhindrar siltning av den expanderade lera och bibehåller dräneringen i konstant effektivitet.