Byggtjänster

Konstruktion av underlag på golvbjälkar

Underlag på golvbjälkar kan byggas på rå betongtak och på takbjälkar. De är lämpliga för att lägga spånskivor som underlag, såväl som för att tillverka andra element av torrskikt, som till exempel. gipsfiberskivor och gipsskivor. Det är också möjligt att direkt lägga de färdiga parkettelementen på de medföljande golvbjälkarna, att de kommer att ha rätt tjocklek. När det gäller avståndet mellan golvbalken, följ tillverkningsföreskrifterna för spånskivor eller färdig parkett.

På råa betongtak läggs först en polyetenfolie med tjocklek 0,2 mm. Kontakterna hos de intilliggande remsorna måste därmed sammanfalla i bredden 30 centimeter.
Därefter placeras det isolerande materialets kantremsor över det tillhandahållna avståndet mellan golvbjälken eller. på befintliga golvbjälkar. För att undvika överföring av buller från fotsteg till intilliggande väggar bör kantremsor av det isolerande materialet också placeras på väggarna.
Golvbjälkarna läggs löst på det isolerande materialets kantremsor och planas med ett vattenpass, samt genom att placera bitar av plywood. Golvbjälkar får inte monteras i tak eller takbjälkar, för då skulle isoleringen mot ljudet av fotsteg minskas igen.
Mineralfiberskivor är lämpliga för professionell värme- och ljudisolering, hårt skum, kork eller mjuk filt. De ska passa så exakt som möjligt mellan golvbjälken. För detta ändamål bör isoleringsmaterialets bredd väljas på ett sådant sätt, att den överstiger 1-2 cm avstånd mellan golvbjälkar.

En specialist ger råd
En ännu bättre isoleringseffekt kan uppnås med brädor av isolermaterial,ordnade i två lager, ligger med förskjutna fogplatser.