Byggtjänster

Oanvändbar vind i ram- och akterspegelbyggnad

tmp8b9e-1Oanvändbar vind i en byggnad med träram och akterspegel.

Den oanvända vinden i en byggnad med skelett och akterspegel gör det möjligt att använda traditionella takstolpar, där spårvagnens balkar som förbinder takbjälken också är takbjälkar.

Värmeisoleringen av mineralullstaket installeras mellan takbjälkarna. Längst ner är en ångspärrfolie och ett trästödsgaller för gipsskivans takmantel fäst vid balkarna. Ovanifrån läggs golvbrädor på balkarna.

På takbjälkarna, för att förhindra att vattendroppar blåser genom taket, ett vindtätt icke-vävt tyg är installerat, vilket är ett lager av initialtäckning.

Den oanvända vinden ventileras oftast genom ventilationsgaller placerade i gavelväggarna.