Byggtjänster

Prefabricerade skorstenssystem

bränsle skorstenen hela tidenSkorsten för fasta bränslen, där avgastemperaturen är 200-600 ° C.

Moderna prefabricerade skorstenssystem uppfyller strikta krav vad gäller tekniska parametrar och driftsäkerhet. De är resistenta mot höga temperaturer och syror.

System skorstenar ska användas som avsett:
• Systemy dla paliw stałych – lämplig där, där avgastemperaturen är 200 -600° C.

• Trójwarstwowe systemy z przewietrzaniem o szerszym zastosowaniu -do paliw stałych,flytande och gasformig, lämplig för låga och höga avgastemperaturer (40 – 600° C).

• Systemy kominowe do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania – ge den erforderliga mängden förbränningsluft genom en luftkanal integrerad med skorstenssystemet.