Byggtjänster

Ventilationssätt för taklutningar

tmpa880-1Ventilationssätt för taklutningar:
a) połać dachu z pojedynczą szczeliną wentylacyjną – enkanalsventilation,
b) połać dachu z podwójną szczeliną wentylacyjną – tvåkanalsventilation.

Takbeläggningen förhindrar fuktinträngning i form av regn och snö, men det löser inte problemet med fukt i takets sluttning. Under regn och starka vindar kan en viss mängd fukt komma under takpannorna. Dessutom tränger vattenånga in från takytan från insidan. Det utgör ingen risk så länge det inte svalnar till daggpunkten, där kondens uppstår. Kondens bildad i otillräckligt ventilerade takskikt är särskilt farlig, där det finns en skadlig fuktning i takstolen, värmeisolering och lager.
Den största risken för fukt orsakad av fenomenet vattenånga kondens uppstår på vintern, när temperaturskillnaden mellan insidan och utsidan är störst.
Så att takkonstruktionen inte skadas av fukt, ta bort fukt så snart som möjligt, vars ackumulering sänker takets värmeisoleringsparametrar. Den bästa metoden för att eliminera fukt är att ventilera genom ventilationsöppningarna, eftersom luften som strömmar fritt genom slitsarna tar bort vattenånga. Korrekt utförd ventilation torkar effektivt hela taket genom luftrörelser orsakade av vind och värmer upp takytan med solljus.