Byggtjänster

Lutande tak

tmp43f8-1Påverkan av arrangemang av lektar på huvudlutningen och remsorna på brickorna fästa på listerna på lösningen av taklutningens lutning och inloppet i takluckan.

Typen av takmaterial beaktas mycket sällan i designen, trots, att takformerna ofta är mycket komplexa och innehåller många plan i olika geometriska former. Komplicerade delar, i avsaknad av dimensionell anpassning till en specifik produkt, kan vara en källa till prestandaproblem – användning av en specifik typ av täckning med dimensioner som inte ingår i konstruktionen kräver korrigering av designlösningar, och i synnerhet korrigering av dimensionerna på taklutningar.

Den korrekta layouten för den valda kakelmodellen beror på takets form. Avståndet mellan latten beror på typen av kakel och dess mått. I sin tur är multipeln av lattenavståndet det värde som bestämmer täckningslängden för en given kakel. Om det finns element som takkupor på taket, lutningsfel, etc. deras dimensioner bör ta hänsyn till dimensionen som är en multipel av lattenavståndet – enskilda plattorader i angränsande sluttningar bör vara på samma nivå.