Byggtjänster

Trappa och full ventilation

underskottEtt trappupplägg av avluftningskanaler, tillverkade av prefabricerade tegelstenar.

Stegad ventilation består i att lägga till ventilationskanaler på nivån i den ventilerade våningen bredvid ventilationskanaler som går från byggnadens nedre våningar. Ett sådant ventilationssystem gör det möjligt att utvidga rummet på de nedre våningarna med ekonomisk användning av ventilationsblock. I detta system tas tilluften från andra rum och från trappan.

Full ventilation består i att föra alla ventilationskanaler till det lägsta golvet. I källaren används inloppsgaller eller en tvärgående kanal, vilket leder luft in i de vertikala kanalerna, möjliggör tillförsel av frisk luft till de ventilerade rummen från källaren. Projektionsområdet för ventilerade rum är detsamma på alla våningar.