Byggtjänster

Taklutning och typer av takstödkonstruktion

Taklutning och typer av takstödkonstruktion

Enligt ITB: s rekommendation kan korrugerade bitumenark användas för takläggning med en lutning på högst 20 °. (44%). Beroende på takets vinkel bör en lämplig underkonstruktion användas för att korrekt bära takets korrugerade ark..

För mindre taklutningar bör massiv form eller vattentät träbaserad panel eller plywood användas som bas för takläggningen.. Vid större lutning av dessa backar är underbeläggningen gjord av träår med varandra 45 eller 60 cm på takets takbjälkar. Å andra sidan bör panelfogarna i sömmarna parallellt med takfoten ha en överlappning på min. 17 centimeter, och panelfogarna i sömmarna vinkelrätt mot takfoten är gjorda i en våg. Måtten på årets tvärsnitt under locket beror på spärren. Det följer av praxis, det med avståndet mellan takbjälkarna till 100 cm, bordets tvärsnitt bör vara 4×6 centimeter, och för takavstånd från 100 do 125 cm, det är 6×6 centimeter. För större avstånd bör det nödvändiga lamelltvärsnittet väljas enligt statiska beräkningar och hållfasthetsberäkningar.