Byggtjänster

Ett system för att bygga väggar från expanderade lerblock

Byggsystemet baserat på expanderad lera består av följande byggprodukter:

• LECA i bulkfraktioner 10-20 mm, används som en ballast under golvplattan och som en återfyllning av grundväggarna, vilket minskar laddningstrycket på grundväggarna runt byggnaden och förhindrar att de fryser.

• Grundblock tillverkade av en blandning av fraktion expanderad lera 0-10 mm, sand och cement.

• LECA-block med bredd 36,5 cm gjord av en blandning av fraktionen av expanderad lera 4-10 mm och cement, avsedd för uppförande av ytterväggar upp till en höjd 3 våningar.

• LECA-block för konstruktion av mellanväggar.

• Bredd U-beslag 36,5 centimeter, fungerar som permanent form för tillverkning av fönster- och dörrkanter.

• Takblock för ribbade tak av Teriva-typ (takets spännvidd till 7,2 m).

• Ihåliga block av skorstenssystem med och utan ventilationskanal, och flerkanaliga ventilationsblock.