Byggtjänster

Värmeisolering av lutande tak

tmpa8dd-1Taklutning med ytterligare ett lager av värmeisolering installerat under takbjälkarna, mellan det stödjande gallret på gipsskivans inre mantel.

På tak med icke-beboelig vind är värmeisoleringen spridd över taket på övervåningen. Ventilation av en sådan vind sker genom inloppsöppningar ovanför takskyddet och utloppsöppningar i gavelväggarnas övre del och under åsen. Den stora luftvolymen mellan isoleringsskiktet och taklutningarna säkerställer fuktutbyte och temperaturutjämning.

I nybyggda byggnader med sluttande tak är vinden oftast funktionell, därför kräver det isolering av taklutningarna.

Placeringen av taklutningsskikten bör skydda inredningen mot nederbörd och temperaturvariationer. Dessutom bör lagren i den isolerade taklutningen skydda takstolen och värmeisoleringen mot risken för fukt på grund av kondens som tränger in från insidan av vattenångan.. För att blockera inflödet av vattenånga i isolerade sluttningar är det absolut nödvändigt att använda en ångspärr från insidan. Korrekt design av värmeisolering, för täckning lager, ventilationsöppningar och andra komponenter i det isolerade taket är möjliga i många varianter beroende på faktorer som takbjälken, taklutning, takventilationslösning, etc..

På tak med vind placeras värmeisoleringen i taklutningens tjocklek. Värmeisoleringen kan ordnas på olika sätt, beror på takstolens struktur samt på isoleringsmaterialets tjocklek och egenskaper.

• Värmeisolering mellan takbjälkarna

• Värmeisolering mellan och under takbjälkarna

• Värmeisolering ovanför takbjälkarna

Varje sätt att placera värmeisoleringen i taklutningen måste ta hänsyn till behovet av att ventilera taket och kraven i samband med bestämmelserna om termiskt skydd av byggnader.

tmpa8dd-2Takplanet med en delvis exponerad takstol, med ytterligare värmeisolering gjord med ytmetoden på formen, över takbjälken.