Byggtjänster

Värmeisolering av lutande tak

tmpefdd-1Värmeisolering av tak på vinden.

Värmeöverföringskoefficienten för isolerade sluttande tak bör inte överstiga 0,3 W / m²K, som betyder, att tjockleken på värmeisoleringsmaterialet inte bör vara mindre än 18 – 20 centimeter. Höjden på takbjälkar som är konstruerade för strukturell hållfasthet är vanligtvis inte tillräcklig, att ett så tjockt isoleringsskikt kan passa in i utrymmet mellan dem. Ett kompletterande lager av värmeisolering kan tillverkas under takbjälkarna, mellan stödgallret för gipsskivans foder eller över takbjälken, genom användning av den så kallade. övertryck från trälister, fäst vinkelrätt mot takbjälken, åtskilda vid varje 60 centimeter.

Isolerade sluttande tak kräver en ångspärr på insidan, vilket förhindrar fenomenet kondensering av vattenånga i värmeisoleringsskiktet..