Byggtjänster

Ventilation på taklutning

Metoden för att ventilera det lutande taket bestäms av vinden och den typ av ursprungliga täcklager som används

På den oanvända vinden placeras värmeisoleringen på taket på övervåningen. Naturligt ventilationsutrymme skapas av vindens volym mellan värmeisoleringen och det ursprungliga täckningsskiktet. Detta utrymme bör förses med fritt luftflöde genom luftinloppsöppningar som ligger under takfoten och avgasöppningarna i takets ås och i gavelväggarnas övre del..

På vinden är takventilationen begränsad till ventilationsöppningar i taklutningarna.

I samtida takkonstruktioner finns det två grundläggande lösningar för ventilation av taklutningar:

• Tvåkanalig ventilation – Används i konstruktioner, där underbeläggningen är gjord av vattentät material, läggs på ombordstigning eller folie med låg ånggenomtränglighet. Två ventilationsöppningar är nödvändiga för att ventilationen ska fungera korrekt – den första mellan värmeisoleringen och underbeläggningen, den andra mellan underbeläggningen och det övre taket. Det lägre ventilationsgapet torkar värmeisoleringen och takkonstruktionen. Den övre slitsen förbättrar ytterligare den nedre slitsens funktion, ytterligare säkerställa att fukten torkar snabbt, som kan komma under taket under nederbörd i kombination med stark vind,

• Enkanalsventilation – Vattenångan som strömmar genom takytan avlägsnas till utsidan av luften som flyter i ett gap bildat ovanför det initiala täckningsskiktet, mellan motbatterierna.

Det är bara möjligt att eliminera det nedre ventilationsgapet när man använder ett lager av initialtäckning av en speciellt mycket ånggenomtränglig fiberduk.

Lufttillförselöppningar för ventilationsöppningar är placerade under taket. Avgasöppningarna är placerade i åsen. Linjär ventilation kan dessutom stödjas i punkter genom att använda speciella ventilationsplattor, Det rekommenderas att placera ventilationsplattor på platser där ventilationsgapets kontinuitet avbryts, t.ex.. vid takfönster eller takfönster.

tmpf65-2Ventilation på oanvänd vind - luftinlopp vid takskyddet, utlopp i takryggen och genom ventilationsöppningar i gavelväggarna.

tmpf65-3Ventilation av taklutningar med ett ventilationsgap mellan det ursprungliga täckningsskiktet, och överdraget, används i tak utan full formning.

tmpf65-1Ventilation av taklutningar med en ventilationsspalt ovanför värmeisoleringen och den andra mellan den styva plankan eller plywoodmanteln och toppbeläggningen.