Byggtjänster

Utvecklare ABC – kraftteknik

Finns det en utvecklare utan kunskap om grunderna i energi?? Det är mer en retorisk fråga.

Energetik är en gren av vetenskap och teknik. Det är också en bransch, hantera bearbetning av tillgängliga energiformer. Omvandlar dem till formulär som är lätta att använda för 1. Levererar alla industriella processer, och även till 2. Körmaskiner och anordningar. Vi vet om det. Men i praktiken, mer exakt inkluderar energetik tillgången på energikällor i två former, och mer specifikt: 1. Elektricitet - som levereras till mottagaren via elektriska ledningar, produceras med hjälp av turbiner och generatorer, 2. Värmeenergin som tillförs mottagaren via värmetransportmediet, i synnerhet kan det vara ånga under högt tryck, uppvärmt vatten eller andra vätskor. Olika energikällor används för att värma upp de nämnda bärarna.

Däremot består energiindustrin, som du säkert vet, i två delar: 1. Kraftverk, värme- och kraftverk, nämligen fabriker, där primärenergi omvandlas till dess användbara form; 2. Industrinerginät, nämligen ett system med anordningar som gör att energi kan överföras till konsumenten.

Det måste noteras, att energisektorn inte längre tillhör de sektorer av ekonomin som har mest skadlig inverkan på miljö och hälsa. Ändå vidtas samordnade åtgärder på EU-nivå för att begränsa eventuella skadliga effekter.