Byggtjänster

Utvecklare ABC – utvecklaren

Vem är utvecklaren? Svaret illustreras väl av bilden av en man i kostym.

Investerare, dvs. en fysisk eller juridisk person. Han investerar i byggandet av fastighetsbyggande (uthyrning eller försäljning av bostadshus, kontor och industrianläggningar).

Traditionellt övervakar utvecklaren hela processen som kallas investering, består av designfasen i början av investeringen, genom konstruktion, efter avslutad konstruktion (renovering eller tillbyggnad), slutar med försäljning av fastigheter eller uthyrning av dem.

Reglerna för skydd av rättigheterna för personer som äger fastigheter ska regleras av den så kallade utvecklarlagen., som styrs av uppgiften att reglera de principer som ingår i skyddet av rättigheterna för personer som köper ett hus eller en lägenhet, och för vilken utvecklaren åtar sig en formell och faktisk överföring av fastighetsägande.

Utvecklaren syftar till att utföra ett antal uppgifter, som är nödvändiga för detta, att den valda investeringen är framgångsrik, vilket förstås i termer av en positiv investeringsbalans. Mot bakgrund av detta ansvarar utvecklaren bland annat för
bestämma platsen, som hans investering kommer att byggas på; förbereder ett projekt, därför har han tillsyn över det; övervakar byggarbetsplatsen och kontrollerar arbetets framsteg; nyckelfärdig finish; organiserar försäljning av tillgängliga hus eller lägenheter.