Byggtjänster

Utvecklare ABC – fastighetsmarknaden

Område, där utvecklarna rör sig, kallas fastighetsmarknaden.

Fastighetsmarknaden. Alla villkor kallas det, som bestämmer stängningen av fynd – rättigheter till fastigheter och ingående av kontrakt. Denna marknad, vad är viktigt, är en marknad, den så kallade informella, som betyder, att den inte har någon permanent status eller permanent uppehållstillstånd.

Fastighetsmarknaden är rik på en mängd olika handlare. De viktigaste var investerare, långivare, företagare, mäklare och teknisk service på marknaden.

Till fastighetsmarknadsfunktionen, förutom att utföra allmänt viktiga ekonomiska och sociala funktioner, behöver ersättningsfunktion, informationsfunktion, rymdkorrigeringsfunktion.

I enlighet med art. 46 § 1 Av civillagen (k.c.), "Fastigheter är delar av marken som utgör ett separat äganderätt (landa), samt byggnader som är permanent fästa på mark eller delar av sådana byggnader, om de enligt särskilda bestämmelser utgör ett äganderätt som är skilt från marken ".