Byggtjänster

Utvecklare ABC – PGNiG

Varje utvecklare har eller har haft att göra med PGNiG, företag, som har varit triumferande på hemmamarknaden i många år.

Polsk olje- och gasbrytning (PGNiG). Jest to największa spółka w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem minerałów takich jak 1. Naturgas i 2. Petroleum. PGNiG verkar främst i Polen. Men även utomlands, om det är i Libyen, Pakistan, eller Tjeckien, Danmark och Tyskland.

Enligt uppskattningar för året 2008, PGNiG levererar gas till 6,5 miljoner kunder, inklusive hushåll, såväl som företag - de största mottagarna är främst kraftvärmeverk, kväveväxter och växter.

Enligt uppgifter för ett år 2006 – under mer än ett decennium föregående år ökade den polska gasproduktionen från företaget från 3,6 miljarder m³ per år 1996 do 4,3 miljarder m³ per år 2006, därmed ge 19%. Däremot under året 2006 PGNiG bryts 4,3 miljarder m³ naturgas omvandlad till mängden gas med hög metangas, vilket motsvarar driftsnivån z 2005 år. I år har företaget grävt 2,9 miljarder m³ högmetangas och 1,4 miljarder m³ kväverik gas.