Byggtjänster

Utvecklare ABC – Tauron

En seriös utvecklare vet vad Tauron är, eftersom det ofta är en viktig punkt på företagskartan för många branscher.

TAURON Polska Energia S.A.. är ett polskt företag. Den grupperar företag från energisektorn. Det näst största företaget i Polen, direkt efter den polska energigruppen. I huvudstadsgruppen Tauron, Tauron Polska Energia S.A.. är moderbolaget för företaget.

Tauron Group är en av de största affärsenheterna i Polen, tillhör således de största energibolagen i Central- och Östeuropa. Tauron verkar inom alla delar av energimarknaden - från kolbrytning, genom produktioner, distribution och försäljning av el, också varmt, samt kundservice. Innehavet bedriver grossisthandel med bränslen och derivat i mindre skala (handel med biomassa och kol). I år 2014 Tauron debuterade också på marknaden för gasbränslehandel.

Huvudstaden i Tauron-gruppen uppskattas till över 8,7 PLN miljarder. Att hålla kvar 25 tusen. människor. I år 2014 dess försäljningsintäkter var 18,4 PLN miljarder och EBITDA 3,6 PLN miljarder.