Byggtjänster

Utvecklare ABC – Civillagen

Hela systemet fungerar baserat på civillagen. Även utvecklare.

Civillagen (förkortning av civillagen. eller på det lagliga språket i civillagen) är en systematisk lösning. En lösning enligt specifika regler (som hänvisar till den pandektiska systematiken). Civillagen är i huvudsak en samling rättsliga bestämmelser, och avser omfattningen av civilrätten. Detta inkluderar i sin tur åtminstone de grundläggande uppsättningarna av institutioner inom detta område.

Den gällande lagen i Polen - civillagen, kommer från 23 April 1964 r. Civillagen lanserades med dess ikraftträdande, med dagen 1 Januari 1965 år, med undantag av artiklarna 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, som trädde i kraft dagen för publiceringen, eller 18 Maj 1964 r. Civil Code publicerades i Journal of Laws nr 16, Artikel. 93 med 1964[1]. Myndigheten, som utfärdat rätten var Seym för Folkrepubliken Polen, och de obligatoriska organen var ministerrådet, Minister för nationellt försvar och jordbruksminister.

Innehållet i den polska civillagen

Den polska civillagen består av fyra böcker: allmän del (konst. 1–125) rörande bland annat personer och rättsakter, och böckerna som i sin tur reglerar: fastighetslag (konst. 126–352), skyldigheterna (konst. 353–92116) och arvsrätt (konst. 922–1088). Böckerna är indelade i titlar, rubriker för avdelningar, sektioner i kapitel, och några kapitel i avdelningar.