Byggtjänster

ABC-utvecklare – Ekonomisk aktivitet

Kärnan finns i två ord. Utvecklare vet om det.

Ekonomisk aktivitet är en form av entreprenörsaktivitet. Det gäller personer som är verksamma på marknaden. Källor talar om ekonomisk aktivitet, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, konstruktion, kommersiell, eller tjänst.

Affärsverksamheten nämns i lagen om personlig inkomstskatt: är en vinstaktivitet, för egen räkning, oavsett resultatet av aktiviteterna, men utförs på ett organiserat och kontinuerligt sätt, Intäkterna från vilka inte ingår i andra intäkter från de källor som nämns i art. 10 paragraf. 1 punkt 1, 2 i 4–9.

Är också, eller kanske mest av allt, det hänvisar till ekonomisk verksamhet i momslagen: ekonomisk verksamhet där omfattar till exempel all producentverksamhet, handlare eller tjänsteleverantörer, också då, när aktiviteterna utfördes på engångsbasis under omständigheterna, som anger avsikten att utföra aktiviteter av frekvent natur. Ekonomisk verksamhet inkluderar också aktiviteten att använda varor eller immateriella tillgångar kontinuerligt och för kommersiella ändamål.