Byggtjänster

ABC-utvecklare – investerare

Utvecklaren är en investerare, Så låt oss vara uppmärksamma på vem han är vid roten.

En naturlig person, en juridisk enhet eller en organisationsenhet utan juridisk person, som investerar tidsfria ekonomiska resurser i lönsamma företag. Investeraren är en ekonomisk enhet, som i en miljö som innehåller risk är avsedd att göra en kapitalinvestering genom att skapa villkor eller köpa fastighet, till exempel industrianläggningar - även som mellanhand för att producera varor eller uppfylla tjänsteändamål för framtida konsumtion och direkt för att generera framtida avkastning på investerat kapital. Investeringsprocessen möjliggör således införandet av utökade sociala reproduktioner, det vill säga att uppnå allmänt känd ekonomisk tillväxt.

Utvecklaren är också en investerare som är involverad i börshandel, till exempel att köpa värdepapper, eller konstverk eller helt enkelt tillgångar i syfte att dra nytta av framtida ökningar av deras värde (eller när det gäller aktierelaterade värdepapper, också utdelningsintäkter).

Utvecklare som investerare, gör en investering, bär risken för att få en återbetalning eller få den inom en viss tidsperiod under vissa förhållanden, med hänsyn till risken för förlust på det investerade kapitalet, och genom att bära risken för vinster eller förluster på de investerade tillgångarna. På grund av risken med detta förväntar sig investerare i allmänhet en premie på sina investeringar.