Byggtjänster

ABC-utvecklare – konstruktion

Utvecklare betyder konstruktion. Det är nästan en synonym.

Konstruktion är ett område för mänsklig aktivitet. Fältet relaterade till byggandet av byggnader. Det faller under vetenskapens område, som är civilingenjör. Det är också en viktig gren av praktisk kunskap. Då gäller det teknikerna som används i byggnaden. Byggbranschens huvuduppgift är först och främst att bygga nya byggnader. Konstruktion handlar också om, till po drugie, ombyggnad, bygger om, modernisering och underhåll av befintliga anläggningar.

I nödvändiga fall omfattar byggandet också rivning av byggnader, som till exempel inte uppfyller de tekniska kraven (till exempel säkerhet) eller det finns andra skäl, genom vilka byggnader måste tas bort från den ockuperade platsen (till exempel en plan för att bygga en annan fastighet på samma mark). Konstruktion är därför utförandet av ett konstruktionsobjekt på en specifik plats, samt dess rekonstruktion, expansion och överbyggnad.

Uppsättningen av grundläggande regler för implementering av byggarbetsplatser regleras i lagen om 7 Juli 1994 - Bygglagen (Journal of Laws. med 2017 r. Artikel. 1332). Den specificerar alla nödvändiga procedurer, före byggandet, eller reglerna för dess genomförande och efter byggprocedurer, reglerar aktiviteter inom detta område.