Byggtjänster

Utvecklare ABC – byggövervakning

Utvecklaren uppskattar verkligen byggtillsynen. Kanske till och med med ömsesidighet.

Vi lär oss av välinformerade källor, det där “Inspektören för byggnadstillsyn är en av myndigheterna i första instans. Innebär att, att kompetensen hos inspektören för byggnadsövervakning av poviat täcker alla frågor inom området byggnadsövervakning, som inte föreskrivs i bestämmelser som uttryckligen är reserverade för andra myndigheters behörighet. Det så kallade presumtionen om kompetens hos inspektören för byggnadstillsyn är i kraft. Om bestämmelserna i bygglagen inte visar exakt, vilka organ som är behöriga för aktiviteter inom området konstruktionstillsyn, innebär att, att de ligger precis i kompetensen hos inspektören för poviatövervakning”.

Vägverket byggnadstillsyn inspektör är en högre myndighet än poviat byggnad tillsyn inspektör. Poviatinspektionen för byggnadstillsyn tar långsamt beslut av inspektören för poviatbyggnadstillsynen.

I praktiken innebär konstruktionstillsyn inspektioner för att konstruktionen överensstämmer med planen eller byggnadens säkerhet, till exempel efter katastrofer.