Byggtjänster

Utvecklare ABC – notarius publicus

Det är en form av en präst för affärsfrågor. Det formaliserar äntligen bra relationer. Utvecklare vet detta.

Notarius publicus (etym. Häll i. notarius, tidigare i Polen notarie) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Han är en advokat som skapar handlingar för att tillämpa lagen. Till viss del ger det också juridisk hjälp.

En notarius ställning i det polska rättssystemet
En notarius publicus är en advokat som utsetts av justitieministern som är bemyndigad att upprätta notarialhandlingar och för detta, att utföra andra notarialverksamheter. Notarius verksamhet regleras bland annat av lagen om 14 Februari 1991 års lag om notarier. Enligt lagen om notarier är en notar en person med allmän tillit, åtnjuter skyddet som offentliga tjänstemän åtnjuter. Viktiga funktioner för notarier i juridiska transaktioner är att begränsa tvister genom att säkerställa avtalsverksamhet som övervakas av en professionell advokat., ta hand om den formella och juridiska korrektheten i de förberedda dokumenten, med hänsyn till rättsordningen och viljan hos personer på vars vägnar han utför en specifik notarialhandling.