Byggtjänster

Utvecklare ABC – bokföring

Det händer, att revisorn har dålig tid. Utvecklare känner det. Bakom oss finns ett kvart sekel av en revisors huvudvärk.

Bokföring (bokföring) är en grundläggande del av redovisningen. Bokföring är registreringsdelen av redovisningen. Rachunkowość natomiast to system ewidencji gospodarczej. Ten z kolei ujmuje w mierniku pieniężnym i przekroju pracę poszczególnego podmiotu gospodarczego, tillsammans med produktionsprocessen, är det distribution, eller konsumtion och ackumulering. Bokföring är ett formaliserat system. Det återspeglar processen för genomförd affärsaktivitet. Det tjänar hennes utvärdering. Det främsta syftet med redovisning är att leverera ärligt, och framför allt en verklig bild av den valda ekonomiska enhetens egendom och ekonomiska situation. Föremålet för redovisning är varje ekonomiskt faktum uttryckt i en monetär åtgärd och påverkar en förändring i en ekonomisk enhets situation, dess resultat och resurser.

Bokföring är processen för registrering i monetära termer, och ibland i kvantitativa termer, korrekt dokumenterade ekonomiska fakta, som orsakar förändringar i förvaltningsenhetens egendom och dess ursprungskällor, ger en mätbar bild.