Byggtjänster

Utvecklare ABC – skattekontor

Detta är ett unikt ämne, man måste vara seriös. Utvecklare har vanligtvis djup respekt för honom.

Skattekontoret är en enhet i Skatteförvaltningen. Stöder chefen för skattekontoret. Detta är i sin tur ett organ för en icke-kombinerad administration. Det rapporterar till finansministern. Chefen för skattekontoret är skattemyndigheten i första instans, och en verkställande myndighet, samt ett finansiellt utredningsorgan. I sin tur är direktören för skatteförvaltningskammaren ett överklagandeorgan. Du kan hänvisa till beslutet från chefen för skattekontoret.

Specialiserade skattekontor är skattekontor som tillhandahåller tjänster till utvalda befintliga kategorier av skattebetalare. Dessa inkluderar de så kallade stora skattekontoren (provinsiell) och det andra skattekontoret.

Idag 1 April 2015 r. skattekontor har genomgått en konsolideringsprocess, ekonomisk, med rätt platser (övervakar dem) skattkammare. Som ett resultat av konsolideringen förlorade skattekontoren statusen för budgetenheter som de en gång hade fått och är idag inte kontor som har rätt att spendera medel från budgeten, samt ingå avtal, eller innehav av egendom. Å andra sidan fick skattekamrarna, i enlighet med lagen, hela den ekonomiska förvaltningen av skattekontor, egendom som tillhör dem och blev parter i kontrakt som ingåtts av dessa kontor.