Byggtjänster

Utvecklare ABC – offentlig upphandling

Ibland pratar utvecklare, talar ofta om lukrativa frågor. Det handlar då om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är en del av de offentliga finanserna. Täcker en uppsättning detaljerade procedurlösningar, eller användningen av offentliga medel (punkt. 1. Hur man väljer entreprenörer och 2. Principer för ingående av kontrakt). Dessa procedurer är ofta olika sorter och typer av anbud.

Koncession för arbeten eller tjänster

En särskild form av offentlig upphandling är en tjänst eller koncession för byggentreprenader, principen om beviljande anges i lagen om 9 Januari 2009 r. om eftergifter för arbeten eller tjänster (Journal of Laws. med 2015 r. Artikel. 113}; tillstånd för beviljande av eftergifter för byggnadsarbeten fram till 2009 r. reglerades i lagen om offentlig upphandling; i Europa regleras koncessioner enligt ovan nämnda direktiv).

Koncessioner, jämfört med annan offentlig upphandling, kännetecknar operatörens ersättning (utför eftergifter) det finns en rätt att använda föremålet för koncessionen eller sådana rättigheter tillsammans med en betalning från bidragsgivaren (Köpare),
betalning av koncessionshavaren får i det här fallet inte leda till att alla utgifter som koncessionshavaren har haft återvinns, och samtidigt är en enda koncessionshavare skyldig att bära huvuddelen av den ekonomiska risken för att koncessionen genomförs.

Licensprocesserna styrs av grundläggande principer, som är analoga med de som är tillämpliga vid exempelvis upphandling baserad på lagen om offentlig upphandling. Lagen om koncessioner specificerar också elementen, som måste ingå i koncessionsavtalet och innehåller regler, som avser dess maximala varaktighet.