Byggtjänster

Utvecklare ABC – stadshus

En utvecklare utan god kontakt med stadshuset kan komma i skuld.

Kommunal kontor (i städer, ett stadshus eller ett kommunalt kontor) är en organisationsenhet av kommuner. Ämnet för kontorets verksamhet är stödjande aktiviteter 1. Borgmästaren, 2. Borgmästaren, 3. Stadens borgmästare, w, som vi får reda på från pålitliga källor: “med avseende på det planerade genomförandet av kommunfullmäktiges resolutioner (kommunfullmäktige, kommunfullmäktige) kommunens uppgifter (städer)”.

Kontorets sammansättning består av avdelningar och motsvarande organisationsenheter samt oberoende organisationsenheter. Organisationens struktur och uppsättningen regler för kontorets funktion ska definieras av de föreskrifter som utfärdats av kommunchefen, borgmästaren eller stadens president genom förordningar.

Kontorschefen är borgmästaren, borgmästare eller stadspresident. Stadskontoret med poviaträttigheter ska utföra funktionerna som poviat starosty, medan den kombinerade administrationen i en stad med poviaträttigheter är 1. Stadshus, 2. Poviat Labor Office, är en organisationsenhet i staden, 3. Organisationsenheter som utgör en hjälpapparat för förvaltare av kommunala tjänster, vakt och inspektion.