Byggtjänster

ABC-utvecklare – auktion

Utvecklare lämnar in anbud. Så låt oss göra det klart vad anbudet är.

Öppet anbud är en anbudsform. Det kännetecknas av en inbjudan till en obegränsad grupp människor att lämna in sina erbjudanden. Detta görs vanligtvis genom offentliga tillkännagivanden.

Det öppna anbudet är ett offentligt upphandlingsförfarande som föreskrivs i lagen om 29 Januari 2004 r. Lag om offentlig upphandling, där när man svarar på ett offentligt upphandlingsmeddelande, alla intresserade entreprenörer har rätt att lämna bud, bland vilka det mest fördelaktiga erbjudandet vinner.

Detta läge är ett av de två grundläggande lägena, som tilldelar offentliga kontrakt (det andra är ett begränsat anbud), lägen som alltid kan användas vid tilldelning av offentliga kontrakt. Andra sätt att tilldela offentliga kontrakt får endast användas i det fall som anges i lagen om lag om offentlig upphandling.

Obegränsat anbud är ett steg i ett steg. Den upphandlande myndigheten ska offentliggöra ett upphandlingsmeddelande i Bulletinen för offentlig upphandling, a vid avtalsmeddelanden, vars värde är lika med eller större än det som anges i art. 11 ut. 8 i lagen om offentlig upphandling, meddelandet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Dessutom publiceras avtalsmeddelanden på den upphandlande myndighetens webbplats (eller en annan webbplats). Den innehåller också specifikationerna för de väsentliga villkoren i kontraktet, tillsammans med bilagor.