Byggtjänster

Utvecklare ABC – byggnadstillstånd

En bra utvecklare håller alltid ett öga på henne. Det är ett kontrakt som kallas bygglov.

Bygglovet är ett officiellt dokument. Det erhålls genom ett administrativt beslut. Detta tillåter i sin tur 1. Start och konstruktion, eller 2. Utförande av andra byggnadsarbeten än konstruktion av ett byggnadsobjekt (konst. 3 punkt 12 Bygglagen (Journal of Laws. med 2017 r. Artikel. 1332)).

I motsats till bokstavlig notation, dock, det erhållna bygglovet är inte tillräckligt för att påbörja byggnadsarbeten. För det första måste de administrativa besluten i fråga bli slutgiltiga i enlighet med bygglagen i den mening som avses i den administrativa förfarandekoden. Po drugie, i enlighet med föreskrifterna, minst sju dagar innan arbetet påbörjas, måste byggnadstillsynen underrättas om avsikten att påbörja arbetet på de angivna datumen, och dessa arbeten kan startas om myndigheten inte gör invändningar.

Bygglovet ska utfärdas i enlighet med koden för administrativ procedur, det vill säga omedelbart. När det gäller ett ärende som kräver ett förklarande förfarande senast inom en månad och i särskilt komplicerade fall - senast inom två månader. I praktiken ifrågasätts dessa tidsgränser.