Byggtjänster

Utvecklare ABC – förvaltning

Bra ledning, de är bra utvecklare. Färdighet värt sin vikt i guld.

Ledningen är det övergripande verksamhetsområdet. Det gäller processer och beslut. Ledningen tillämpas på resurser, människor, kapital eller organisation ska tillhandahålla villkoren för, först och främst deras effektiva funktion, ledande, po drugie, för att uppnå de uppsatta målen.

Med början av 1900-talet, det har gjorts försök att basera ledningen på vetenskaplig grund, upp till år 60. På 1980-talet förstods ledningen i strikt ledarskap, som en form av ledningsåtgärd, inklusive följande sekvenser, relaterad till planering, organisera, avgörande, motiverande och kontrollerande, som kallades klassiska förvaltningsfunktioner.

Inom området klassiska förvaltningsfunktioner har den första förvaltningen "klassiker" blivit känd, Henri Fayol. Sedan dess har dock ledningsparadigmet förändrats radikalt, så det är värt att vara uppmärksam på den äldre, mer allmänna definitioner: ledning är konsten eller praxis för rationell användning av medel för att uppnå de uppsatta målen.

När man hänvisar till företagsorganisationer används termen företagsadministration ibland istället för ordhantering (ang. Företagsekonomi).