Byggtjänster

Utvecklare ABC – poviat starosty

Läns kontor kontra utvecklare. Sådana sammandrabbningar äger rum.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty utför funktionerna som en hjälpenhet. Den är upprättad för träning, Som du vet, kommandon 1. Styrelsen för en viss poviat och styrelsens ordförande och 2. Distriktsrådets resolutioner.

Enligt lagen om poviat självstyre är den poviat kombinerade förvaltningen: 1. Läns kontor, 2. Poviat arbetskontor, det är en organisationsenhet för en poviat, 3. Organisatoriska enheter, som utgör hjälpapparaterna för cheferna för poviattjänster, vakt och inspektion.

I staden, enligt poviatlagen, utför stadskontoret funktionen av poviat starosty. Det är en hjälpenhet som utför stadens ordförandes och stadsfullmäktiges beslut.

Distriktsrådets uppgifter utförs av stadsråden, och de uppgifter som ålagts staroste och poviatstyrelsen utförs endast av stadens president. En kommun kan dock inte ha poviaträttigheter, som har en chef eller borgmästare.