Byggtjänster

Utvecklare ABC – vattenverk

Att känna till vattennätet är något, vad varje utvecklare borde vara med.

Vattenförsörjningsnätet är ett system av vattenledningar. De ligger utanför mottagarens byggnader. De ger vatten till befolkningen eller produktionsanläggningarna. Vi skiljer: 1. Gränsvattenförsörjningsnät (öppna), vart i, som källan säger ” riktningarna för vattenflödena är kända, som passerar genom transiteringsrören, nedan strömmar huvudmängden vatten genom de så kallade stamlinjerna, då finns distributionslinjer i nätverket, finns till exempel på varje gata, och anslutna hus. Det finns nackdelar här, nämligen de största diametrarna är i början, grindventilen kopplas bort från någon av busskablarna i händelse av ett fel, då finns det inget vatten bakom henne. Fördelarna är den relativt lilla totala längden på kablarna”; 2. Ringvattenförsörjningsnätverk (sluten krets) och dess fördelar, såsom kontinuerlig cirkulation av vatten i nätverket. Under ett fel stängs vattnet endast i ett visst avsnitt och på andra ställen rinner det kontinuerligt. Nackdelarna dock, är den totala längden på vattenledningar i nätet relativt större än i grennätet, dessutom är vattenflödets riktning okänd; 3. Blandad.